REFLECTION OF DESIREProjekt Odsev želje odpira vprašanje mesta kot prostora trgovanja in srečevanja. Temu se približa z novim doživljanjem posameznika v mestnem središču. Odsev želje postavlja s tremi instalacijami v centru Ljubljane tri vprašanja:

Ali je človek res že postal predmet? Zakaj prostor oblikuje nove želje posameznika? Zakaj želje nikoli ne nehajo nastajati?

KUD C3 je omogočil odgovor na ta vprašanja s postavitvijo treh instalacij:Čakalnica želja umetnosti (pri Moderni galeriji Ljubljana); Čakalnica želja oblasti (pri Magistratu); Čakalnica vseh želja (na Prešernovem trgu).
 
Problemsko izhodišče projekta: Odsev želje problematizira popredmetenje posameznika in izbris mesta kot prostora srečevanja ter popolne nadvlade mestne potrošnje. Projekt Odsev želje vznika iz dveh izhodišč: iz mesta kot prostora trgovanja in srečevanja ter iz doživljanja posameznika v sodobnem mestu. Mesto je nastalo kot prostor srečevanja in trgovanja. V času vladavine kapitala je posameznik kot drugi objekti želje postal tudi sam popredmeten, saj mu je kapital preprečil možnost srečevanja, s tem ko mu je dopuščal samo in edino trgovanje. Posameznik, spremenjen v nosilnega subjekta in objekta hkrati, stopi izven izložbe na ulico ter je kot vselejšnji predmet želje obenem nosilec te neskončne želje po izkazovanju lastne predmetnosti. Ob tem se v prostoru, zraslemu na ideji modernizma v arhitekturi 20. stoletja, vse bolj briše simbolna nota srečevanja, ki je nadigrana z vlogo trgovanja. Arhitektura z oblikovanjem prostora, kjer vladajo enostavne oblike, estetika zaradi estetike in transparenca, postavlja posameznika v nov prostor kapitala. Arhitektura kot privilegiran estetski jezik kapitala vrti s tovrstnim prostorom posameznika v stalnem krogu vznikanja nove želje.

 

Arhiv novic