BUILDING PUBLIC-NESS


Ljubljana Center - Ljubljana Zalog

2011

CONA JE CONA, JE ŽIVLJENJE, IN V SVOJEM POTOVANJU V NJEJ SE BO ČLOVEK ALI ZLOMIL ALI PA BO PRIŠEL SKOZI. ČE BO PRIŠEL SKOZI ALI NE, JE ODVISNO OD NJEGOVEGA SAMOSPOŠTOVANJA IN OD NJEGOVE SPOSOBNOSTI RAZLIKOVATI MED TISTIM, KAR JE POMEMBNO, IN TISTIM, KAR JE ZGOLJ NAKLJUČNO.« (ANDREJ TARKOVSKI)


KUD C3
Boštjan Bugarič
Tina Cotič
Tamara Rijavec
Ognjen Radivojević, antropolog
Domen Grögl, fotografija
Luka Bogovčič, video
SODELUJOČI
Erika Dolenc, socialna delavka, ČMC - Četrtni mladinski center/Zalog
Ana Džokić in Marc Neelen, STEALTH.unlimited, Rotterdam/Beograd
Ružica Jovanović in Milica Tasić, študentki arhitekture/Beograd
Katarina Žakelj, antropologinja/Ljubljana
mladi iz Zaloga

»Cona je Cona, je življenje, in v svojem potovanju v njej se bo človek ali zlomil ali pa bo prišel skozi. Če bo prišel skozi ali ne, je odvisno od njegovega samospoštovanja in od njegove sposobnosti razlikovati med tistim, kar je pomembno, in tistim, kar je zgolj naključno,« je Andrej Tarkovski zapisal ob svojem mostrskem delu Stalker. Izhajajoč iz filma nas pomirja dejstvo, da imamo vedno na voljo izbiro, odločitev za pot naprej. Ne smemo obtičati na enem mestu. Hitrost sodobnega mesta narekuje razvoj prostora na podlagi pretoka interesov in konkurenčnosti med urbanimi prizorišči.
Zato se urbanost mesta podreja imperativu kratkoročnih potreb hitrega pretoka kapitala, lokalne značilnosti pa se podrejajo vplivom globalnih preobrazb. Urbani prostori se na tak način preobražajo v nadzorovana in uniformirana prizorišča, vsebine v javnem prostoru pa so podrejene privatnemu interesu kapitala, kar povzroča poenotenje urbanih krajev. V urejanje mesta se intenzivno vpletajo tudi interesi politične elite, ki ustvarjajo izrazito enosmerno komunikacijo. Proces tovrstne preobrazbe vzpodbuja čiščenje vsebinske spontanosti, to pa pospešuje usmerjen razvoj vsebin za uporabnike iz višjih socialnih slojev. Odziv na nesorazmeren razvoj urbanih vsebin predstavljajo spontane rabe in samoorganizacijske prakse. Te uporabljajo nenačrtovane oblike delovanja, s katerimi se različni socialno ogroženi in marginalizirani uporabniki odzivajo na neustrezne vsebinsko – prostorske organizacije mesta. Omogočajo spremembe nad monopolnimi vzorci oblikovanja prostora z različnimi oblikami kot so socialne mreže, platforme, gibanja, skupnosti. Samoorganizacija na tak način oblikuje neodvisne načine urejanja prostora, zasnovane na vsebinskih in oblikovnih potrebah njenih uporabnikov, kar krepi pripadnost prostoru na principu gradnje nove kolektivnosti.
 
Zalog je ena izmed ljubljanskih sosesk, ki lahko gradi na edinstveni urbani identiteti raznolikosti. S projektom se pozornost obrača k najstnikom, ki so kot potomci priseljencev odrinjenji na prizorišča roba mesta. Njihovo odraščanje je potekalo v času drastičnih sprememb, nacionalizmov in posledično pripeljalo do njihovega nevključevanja v preobrazbe mesta. Ker se je v zadnjih letih izrazito spremenila vloga mestnih uporabnikov, se je spremenil tudi odnos do upravljana urbanega prostora. Njihovo nevključevanje v procese razvoja mesta povzroča vse večjo apatičnost. Projekt razkriva odnos mladostnikov Zaloga do lastnega prostora. V procesu dela se odpira kreativno polje uporabnikov na več nivojih mesta. Združuje prepoznavanje novih prostorov in njegovih vsebinskih obravnav, obenem pa izobražuje in vključuje mlajše in marginalizirane generacije iz mestnega roba v kreativne participacije pri oblikovanju nove percepcije mesta. Mlajše generacije omogočajo vpogled v način, na katerega je mesto vplivalo nanje, kako uporabljajo svoje okolje in kakšna so njihova pričakovanja glede prihodnosti. Četrt Zalog je Cona, lokacija navdiha za delo in brezmejen vir informacij in pričakovanj.
 

 
Graditi javno – ST je del projekta CULBURB. Razdeljen je bil na tri sklope. Celoten PROJEKT je potekal od 1. decembra 2010 do 2. decembra 2012; AKCIJE so potekale med majem in avgustom 2011; KONFERENCO pa smo organizirali ob zaključku projekta med 1. in 2. decembrom 2012.
 
V ljubljanskem okrožju Zalog odrašča nova generacija mladostnikov. Mladi iz Zaloga imajo svoje korenine v raznoliki in bogati mešanici kulturnih ozadij držav bivše Jugoslovije. To je botrovalo razvoju lastne urbane identitete Zaloga, z lastnimi urbanimi prizorišči inurbano (ne)perspektivo.
 
S projektom GRADITI JAVNO – ST je skupina umetnikov, arhitektov in socialnih raziskovalcev začela preučevati urbani prostor Zaloga z gledišča mladih. Kakšen je njihov odnos do mesta, kaj je zanje v mestu pomembno, kje vidijo prihodnost Zaloga? Projekt Graditi javnost gradi komunikacijo med mladimi uporabniki tega dela mesta in poskuša premoščati predsodke med različnimi generacijami uporabnikov: kdo so oni – kdo smo mi?
 
Skupina raziskovalcev in umetnikov raziskuje načine ustvarjanja vrste novih urbanih prizorišč, ki bodo v prihodnosti izpolnjevala potrebe mladih v Zalogu. Na teh prizoriščih lahko mladi prvič prevzamejo pobudo za gradnjo dela svojega mesta. Projekt Graditi javnost, ki ga pripravlja ekipa z mladostniki je osnova za izdelavo priročnika o dojemanju urbanih prostorov, ki bo eden od rezultatov sodelovanja v okviru širšega projekta Javno mesto.

.