POZABLJENI
  PROSTOR

Vizualni izseki vsakodnevnega utripa mest razkrivajo sistemske napake razvoja pozabljenih mestnih prizorišč. Neskončno osamljeni, pomensko izpraznjeni, neustrezno vsebinsko zasnovani in premalo upoštevani prostori so simptom izgubljanja kulturnih identitet prostora v pogojih globalnega tržnega sistema.
več

Marginalizirani robovi mesta ostajajo vsebinsko in fizično osiromašeni. Aranžiranje mestnih jeder je danes edina skrb mestnih politik. Samoorganizacija kot način odpora na pretirano urejenost se kaže v različnih fizičnih formah mestnega roba.
več

  PRAVICA
  DO MESTA

  JAVNI
  PROSTOR

Urbanost javnega združuje aktivacijo in sodelovanje javnosti, ki na podlagi raznolikih izkušenj omogoča razvoj nove kolektivnosti urbanih prizorišč. Odpira se polje vsebinske obravnave mesta, ki prevzame vlogo obujanja opuščenega javnega interesa.
več