C3 je platforma za raziskovanje in preučevanje sodobnih urbanih trendov v javnem prostoru. Združuje različne ustvarjalce, ki prostor analizirajo preko zvočno-vizualne predstavitve s predstavitvenimi mediji arhitekture, glasbe, filma in fotografije. Osnovna ideja se prevede v vsakega od teh medijev skozi proces dela, vedno v tesni navezavi na izbrano prizorišče. Urbana prizorišča se s projekti na novo odkrivajo, saj se njihove vsebine gradijo na reinterpretaciji in odkrivanju nevidnih sledi, ki jih na njih puščajo družbene spremembe. Skupina išče vprašujoče prostore, ki so podlaga snovanja za reorganizacijo vsebinskih vrednot. Naj bo prostor zapostavljen, v središču ali drugje, vedno je osnovna podlaga snovanja celovite zgodbe.

Kulturno umetniško društvo C3 se od svojega nastanka l. 2000 osredotoča na različne prostorske in družbene spremembe v slovenskem prostoru ter tujini in jih javnosti predstavlja preko različnih predstavitvenih medijev (uprizoritvene umetnosti, performans, javne akcije, prostorske instalacije, vizualne umetosti…). Osredotoča se na vizualne umetniške predstavitve: modele in teoretične osnove beleženja in razumevanja arhitekture in urbanizma, dokumentiranje družbenih sprememb, fotografske predstavitve, multimedijske razstave, konference in predavanja različnih strokovnjakov, ki so povezani s tematiko skupnosti in prostora ter snovanja različnih oblik Public-Arta. Te posebne site specific instalacije v mestu odgovarjajo na različna vprašanja razvoja določene skupnosti, ki prostor uporabljajo. Pomemben element KUD-a C3 je povezovanje in vključevanje različnih javnosti v svoje projekte, kar pripomore k večanju razumevanja odnosov in pravic v mestu. S tem se v prostorih predstavitev oblikujejo možnosti komunikacije, kar je osnovni korak za izgradnjo skupnosti posamezne soseske oziroma mesta. V zadnjih letih je fokus društva usmerjen na preučevanje različnih marginalnih skupin v mestu s posebnim poudarkom na otrocih in mladostnikih.

Delo društva je osredotočeno na marginalna področja mesta, ki so zaradi pospešenega razvoja in turistifikacije mestnih jeder odrinjeni na rob tudi v smislu razvoja novih vsebin. S kreativnimi participacijami prebivalcev se KUD C3 obrača k njihovim potrebam, jih preobraža v prostorska razvojna izhodišča, to pa povzroči direktno vključevanje skupnosti v projekt, kjer služi KUD C3 za platformo izvajanja in koordinacije projekta. Z edukativnimi metodami omogoča doprinos novih znanj za dodaten razvoj pozabljenih, marginaliziranih mestnih območij in skupnosti, ki tam živijo. S tem se omogoča dolgoročnost projekta, saj se pridobljeno znanje in kreativne participacije ne končajo z zaključkom projekta, ampak jih uporabniki prevzamejo za nadaljnje delovanje v območju. Projekt se izvaja na mestnih obrobjih, ki tako dobijo nov kulturni potencial, hkrati pa se razvija multikulturna pestrost in osnova za oblikovanje nove kulturne kolektivnosti, namesto da bi ta ostala v zgolj v domeni privilegiranih socialnih slojev uporabnikov. KUD C3 bo z vpetostjo v soseske na obrobju mesta rušil mentalne meje uporabnikov, njihova Pravica do mesta bo oblikovala nov kulturni naboj in presegla nevidne meje sosesk, ki jih sedaj uporabniki ne znajo prestopati.