JAVNO MESTO


Šiška, Bežigrad, Zalog; Ljubljana

November 2009 – March 2011

THIS PLACE EXISTS ONLY WHILE WE ARE HERE.


TEAM:
Ana Džokić and Marc Neelen (architects, STEALTH.unlimited, Rotterdam/Belgrade), Boštjan Bugarič, Tina Cotič and Tamara Rijavec (architects, KUD C3, Ljubljana), Luka Bogovčič (filmmaker, Ljubljana), Domen Grögl (photographer, Ljubljana), Ognjen Radivojević (sociologist, Ljubljana/Novi Sad), Katarina Žakelj (sociologist, Ljubljana), Ružica Jovanović and Milica Tasić (students of architecture, Belgrade).
IN COLLABORATION WITH:
Network of Ljubljana Neighbourhood Youth Centers (ČMC) – Zalog: Erika Dolenc, Marko Taljan; Šiška: Manja Brinovšek, Mateja Maver; Bežigrad: Katja Žugman, Aleš Susman; Moderna galerija: Bojana Piškur and Adela Železnik.
EXTERNAL EXPERTS:
Damon Rich (artist, founder of the Center for Urban Pedagogy, New York, USA); Sonja Leboš (anthropologist, Association for Interdisciplinary and Intercultural Research, Zagreb) and Dubravka Sekulić (architect, Maastricht/Belgrade);
WITH:
youngsters from Šiška, Bežigrad and especially Zalog.

The cities we live in have an important influence on our lives and our attitudes – the way we relate to our direct environment, how we are ‘shaped’ by the space and culture we find ourselves in, and equally important – the way we imagine our future. This latter is never a static concept – cities they are living organisms in a state of constant change, much like the realities and expectations of the people that inhabit them.
 
In recent years we are experiencing seeds of change in the role of citizens in their urban environment and their more direct relationship towards it. THIS PLACE EXISTS ONLY WHILE WE ARE HERE starts from this potential as explored in the Public City project, and encourages the emergence of new and diverse forms of engagement of young urban dwellers in the life of their city and their direct built environment – through building up the experience for what is to become a manual of sorts to embrace and further this interaction. On this occasion, we would like to make clear why we state the status of this manual with such care and carefulness. For one, there is little experience with architects, urban planners and other ‘urban professionals’ in dealing with the topic of relations between urban youth in the rapidly changing cities of post-Yugoslavia and Albania. And not of lesser importance, we have found ourselves in front of a formidable cultural gap or divide while trying to interact with youngsters from this context, which has made it a considerable challenge to find common ground with this group of young citizens when discussing issues of their urban environment. Hence, we take this task not lightly and present our results – which we believe can be used as a manual of sorts – with the necessary care.
 
THIS PLACE EXISTS ONLY WHILE WE ARE HERE builds up as a series of five actions, directly related to experiences acquired through the Public City project in three neighborhoods of Ljubljana: Šiška, Bežigrad and Zalog, and is made in collaboration with ČMCs (Neighbourhood Youth Centers). Transgressing from simple to more complex interactions with urban youth from these neighborhoods – and mainly from Zalog – THIS PLACE EXISTS ONLY WHILE WE ARE HERE brings forth the problems of Ljubljana’s youth and their perception of public space. Since their birth (15-20 years ago) the society they are part of underwent dramatic changes that also brought about the physical transformation of city structure. Ljubljana is characterized by a relatively large population of second generation immigrants, descendants of newcommers from other cultures.
 
The new relationships in contemporary Ljubljana and the potentials of the young generations in the city represent reality in which THIS PLACE EXISTS ONLY WHILE WE ARE HERE finds itself. We hope it will be of help and inspiration to those who want to work with youngsters on their relation to the city.
 
Ana Džokić and Marc Neelen (STEALTH.unlimited)
Boštjan Bugarič (KUD C3)
 

Public City-MANUAL

link to pdf
 
 
V ljubljanskem okrožju Zalog odrašča nova generacija mladostnikov. Mladi iz Zaloga imajo svoje korenine v raznoliki in bogati mešanici kulturnih ozadij držav bivše Jugoslovije. To je botrovalo razvoju lastne urbane identitete Zaloga, z lastnimi urbanimi prizorišči in urbano (ne)perspektivo.
 
S projektom ZALOGRAD je skupina umetnikov, arhitektov in socialnih raziskovalcev začela preučevati urbani prostor Zaloga z gledišča mladih. Kakšen je njihov odnos do mesta, kaj je zanje v mestu pomembno, kje vidijo prihodnost Zaloga? Projekt ZALOGRAD gradi komunikacijo med mladimi uporabniki tega dela mesta in poskuša premoščati predsodke med različnimi generacijami uporabnikov: kdo so oni – kdo smo mi?
 
Skupina raziskovalcev in umetnikov raziskuje načine ustvarjanja vrste novih urbanih prizorišč, ki bodo v prihodnosti izpolnjevalia potrebe mladih v Zalogu. Na teh prizoriščih lahko mladi prvič prevzamejo pobudo za gradnjo dela svojega mesta – ZALOGRADA. ZALOGRAD, ki ga pripravlja ekipa z mladostniki je osnova za izdelavno priročnika o dojemanju urbanih prostorov, ki bo eden od rezultatov sodelovanja v okviru širšega projekta Javno mesto.
 
Vljudno vabljeni na prvo javno predstavitev projekta ZALOGRAD v ponedeljek, 20. decembra 2010 ob 18.00h v Moderni galeriji, Tomšičeva 14, Ljubljana.
 
Prispevki:
Erika Dolenc (socialna delavka, ČMC (Četrtni mladinski center Zalog), Ana Džokić in Marc Neelen (STEALTH.unlimited, Rotterdam / Beograd), Ružica Jovanović in Milica Tasić (študentki arhitekture, Beograd), Katarina Žakelj (antropologinja, Ljubljana), Ognjen Radivojević (antropolog, Novi Sad/ Ljubljana), Boštjan Bugarič (C3, Ljubljana), mladi iz zaloga, video Domen Grögl (C3, Ljubljana), Luka Bogovčič (C3, Ljubljana), Tina Cotič (C3, Ljubljana), Tamara Rijavec (C3, Ljubljana)..