Kolektivno bivanje: nove iniciative


Fakulteta za arhitekturo, Mestni muzej Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)

21.-22. 6. 2018


N/A

 

V 20. stoletju so se v Nemčiji, Franciji, Avstriji in Sloveniji razvile močne tradicije kolektivne stanovanjske gradnje, ki se je v vsaki državi izoblikovala v specifičnih socialno-ekonomskih in političnih razmerah. Danes so številne stanovanjske gradnje iz tega obdobja degradirane in zanemarjene. Še več, v vseh navedenih državah je dostop do bivalnega okolja danes prej privilegij kot osnovna človekova pravica. V pričujočih razmerah se postavljajo naslednja vprašanja: Kako danes misliti kolektivno gradnjo in bivanje? Kako združiti izkušnje iz preteklosti s sodobnimi? ter Kako razviti nove modele bivanja, ki bodo temeljili na solidarnosti in dostopni ceni trajnostne stanovanjske gradnje za vse? Projekt Kolektivno bivanje: nove iniciative bo obsegal predstavitve, opredelitve pojmov ter razširjanje znanj o kolektivnem bivanju, urbanizmu in arhitekturi, urbani solidarnostnih praksah ter sodelovanju v soseskah nekoč in danes, pa tudi naprednih trajnostnih bivanjskih praksah in modelih.

21. in 22. junija 2018 bo na Fakulteti za arhitekturo, Mestnem muzeju Ljubljana (MGLM) ter v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) potekal dvodnevni dogodek namenjen razmisleku o kolektivni gradnji in bivanju. Na dogodku bodo študenti predstavili projekte stanovanjske gradnje ter rezultate raziskave pod naslovom »Kolektivna stanovanjska gradnja od leta 1965 do danes«, ki so jo izvedli v studiu prof. Anje Planišček (Ljubljana). Vabljeni predavatelji: Alessio Rosati (Rim), Davide Marchetti (Rim), Gabu Heindl (Dunaj), Florian Köhl, (Berlin), Frédéric Druot (Pariz), Rémi Buscot (Pariz), lokalni akterji in iniciative. Namen dogodka je definirati vlogo različnih udeležencev v procesu ustvarjanja politik, ki urejajo kolektivne oblike bivanja, kot so stanovanjske zadruge ter so-bivanje. Preučili se bodo različni vidiki kolektivnega ter njihov pomen za urbano bivanje v preteklosti in danes.

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Predavanja v slovenščini bodo potekala v Mestnem muzeju Ljubljana in bodo simultano prevedena v angleščino.

 

Četrtek, 21. 6. 2018: Delavnica
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12

09:00 – 13:15    Delavnica
09:00 – 09:15    Pozdravni nagovor ekscelenc Marion Paradas,
                          veleposlanice Francije v Sloveniji,
                          ter Klausa Riedela, veleposlanika Nemčije v Sloveniji
09:15 – 10:15    “Kolektivna stanovanjska gradnja
                          od leta 1965 do danes”
                          predstavitev študentske raziskave,
                         seminarja prof. Anje Planišček (SLO)
10:15 – 12.15    Delavnica s kritiki: Frédéric Druot (F), Alessio Rosati (I),
                          Davide Marchetti (I), Gabu Heindl (AT), Rémi Buscot (F),
                          moderator Boštjan Bugarič
12:15 – 13:00    Davide Marchetti, Alessio Rosati (I) Izpodbijani mit
13.00 – 13:15    Diskusija
13:15 – 15.00    Kosilo
 
15:00 – 18:30    Obisk soseske
15:00 – 16:00    Skupaj na ploščad!
                          Pri Ruskem carju z Damjano Zaviršek
16:00 – 16:30    Pot na Fužine
16:30 – 18:00    Sprehod po Fužinah s študenti Urošem Mikanovićem,
                          Janom Krekom, Petro Benedik
18:00 – 19:00    Pomen modernističnih sosesk včeraj – danes – jutri;
                          javna diskusija na ploščadi Plan Común (MAO)
                          z Urbanom Jeriho, Martino Malešič, Manco Starman,                                 Nino Vidič Ivančič, Milanom Dinevskim
 

Petek, 22. 6. 2018: Javni forum
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15
 
10:00 – 10:15    Predstavitev (Anja Planišček, SLO)
10:30 – 13:00    Kolektivni prostori solidarnosti
10:30 – 11:15    Gabu Heindl (AT)
                          Red Vienna 1920,
                          Habitat 2020; Od socialne demokracije do
                          radikalne demokracije in kolektivnega bivanja
11:15 – 11:30    Alenka Korenjak (SLO), Prostorož
                          Kultura bivanja v javnih prostorih:
                          primer integrirane urbane
                          prenove soseske Savsko naselje
11:30 – 11:45    Janez Ziherl (SLO), Primer soseske Planina
                          Urbana prenova stanovanjske skupnosti Planina
11:45 – 12:00    Odmor
12:00 – 12:45    Rémi Buscot, Atelier Architecture Autogérée (F) 
                          R-Urban: Prožne agencije, kratki krogotoki
                          ter državljanske prakse
                          v velemestnih predmestjih
12:45 – 13:00    Diskusija
13:00 – 14:30    Odmor za kosilo
13:00 – 18:00    Kaj je kolektivna stanovanjska gradnja?
                          Razstava na dvorišču Mestnega muzeja Ljubljana
                          Študenti: Petra Benedik, 
                          Darko Gavrilović, Petra Iljaž, Monika Kobal, 
                          Sara Komac, Jan Krek, 
                          Neža Lazar, Mina Mejač, Uroš Mikanović, Zala Mrak,
                          Anja Stanić, Klara Suša Vačovnik, Manca Starman
                          Komplet za skupnost, video: Martin Valinger Sluga, 
                          Lara Reichmann, Blaž Šenica, Irid Sevšek, Jan Krek
 
14:00 – 16:15    Zadruge ali kolektivi
14:00 – 14:45    Florian Köhl (DE)
                          Arhitektura kot sprožilec iskanja
14:45 – 15:00    Tomaž Krištof (SLO), Studio Krištof
15:00 – 15:15    Maša Hawlina (SLO), Zadrugator
15:15 – 15:30    Odmor
15:30 – 16:15    Frédéric Druot (F)
                          Kaj in kdo že obstaja?
16:15 – 16:30    Diskusija
16:30 – 17:00    Odmor za kavo

17:00 – 18:00    Kolektivna stanovanjska gradnja danes;
                          potenciali in ovire

                          moderiran pogovor v angleščini, Mojca Zabukovec
                          z Gabu Heindl (A), Frédéric Druot (F), Florian Köhl (DE),
                          Rémi Buscot (F), Alenka Korenjak (SLO),
                          Tomaž Krištof (SLO), Alessio Rosati (I),
                          Blaž Habjan (SLO), Maša Hawlina (SLO)
 
21:00                Kino v soseski: Belle et Sébastien
                          Projekcija francoskega filma s slovenskimi podnapisi
                          na fasado bloka Bratovševa ploščad 21;
                          dogodek organizira Skupaj na ploščad!
                          S podporo MOL ČS Posavje

Program v .pdf >
Vabilo .pdf >

Projekt financira Francosko-nemški kulturni sklad in je organiziran v sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji, Goethe-Institutom Ljubljana, Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, MGLMFakulteto za Arhitekturo Univerze v Ljubljani, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije, KUD C3, MAO Ljubljana in Arhitectuul.

Prevod in lektoriranje: Miloš Bartol
Oblikovanje: Ajda Schmidt
Urednik: Boštjan Bugarič